szkola
baner 3 got
wiosna 2021 new
wiosna new b
Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Przedszkole w Słopnicach

Treść

 Okres edukacji przedszkolnej jest niezwykle istotny  w życiu człowieka przede wszystkim dla kształtowania jego osobowości, jak i nabywania różnorodnych doświadczeń i umiejętności. Przedszkole pełni ogromnie ważne role przede wszystkim w kształtowaniu samodzielności, budowaniu zaufania do samego siebie, oraz nabywaniu umiejętności adaptacyjnych. Grupa rówieśnicza pozwala dziecku doświadczyć różnorodnych interakcji. Wychowanek doświadcza uczuć i emocji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, przez to uczy się sposobów rozwiązywania konfliktów, poznaje podstawowe normy zachowania obowiązujące w społeczeństwie.       

                                                                                                   

Przedszkole jest ogniwem łączącym zarówno wychowanie rodzinne jak i wychowanie w szkole, pełniąc zarówno funkcję opiekuńczą, wychowawczą, wyrównawczą i społeczną.

Nasze przedszkole  funkcjonuje od  roku 2003.Dyrektorem jest pan mgr inż.  Marek Mrózek. Troszczy się  on , by najmłodsi wychowankowie mieli jak najlepsze warunki do edukacji przedszkolnej. Razem z nim nad całym procesem wychowawczo- dydaktycznym czuwają nauczyciele : 

 

  • p. mgr Agata Knapik - wychowawca
  • p. mgr Magdalena Górszczyk- wychowawca
  • p. mgr Anna Więcek- wychowawca
  • p. Patrycja Mielec-Wojcieszak - wychowawca
  • oraz pomoc p. Elżbieta Ryż, p.Aleksandra Ryż, p. Anna Reinfus

 

 

Kadra nauczycieli to osoby 

wykwalifikowane z zakresu edukacji przedsz

kolnej i wczesnoszkolnej. Tworzą klimat i warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dzieci.

W roku szkolnym 2017/18 działają 1 oddział 3-4-latków, 1 oddział 4-5 latków, 1 oddział 6 latków. Przedszkole jest otwarte od godz 7,00 do 16,00. Grupy 5 i 6- latków 2 razy w tygodniu ma możliwość uczestniczenia w zajęciach religii prowadzonych przez katechetę p. A. Więcek  oraz grupy 3-4, 5, 6 latków języka angielskiego prowadzonego przez n-l p. A. Więcek.

Nasze przedszkole:

 

  • Wspiera Rodziców w wychowaniu
  • Diagnozuje rozwój dzieci
  • Współpracuje z rodzicami jako partnerami edukacji
  • Organizuje wycieczki, spacery, imprezy okolicznościowe
  • Współpracuje z instytucjami lokalnymi i specjalistycznymi

 

W miesiącach VI- VII podejmowane są działania ramach  ,,Programu adaptacyjnego” mającego ma celu  ułatwienie startu przedszkolakom w nowym środowisku  jakim jest przedszkole .

 

 

 

 

 

Do 30.03.2018 prowadzone są zapisy do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 w sekretariacie Zespołu Szkoły Podstawowej i przedszkola im Jana Pawła II w Słopnicach.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:18 33 48 020 lub ,,Regulaminie rekrutacji do przedszkola” SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

    

 

208010