szkola
baner 3 got
wiosna 2021 new
wiosna new b
Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Katalog

Treść

Katalogi biblioteczne
Kartoteki biblioteczne
Bibliografia
 

Biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Słopnicach posiada katalog elektroniczy oraz katalogi bibliotecze tradycyjne - kartkowe.


W bibliotece skorzystasz z następujących katalogów:

 1. katalog alfabetyczny autorski,

 2. katalog alfabetyczny tytułów,

 3. katalog lektur,

 4. katalog działowy

 5. katalog systematyczny

Oprócz katalogów warsztat informacyjny stanowią też kartoteki: 

 1. kartoteka bibliograficzne

  1. kartoteka uroczystości szkolnych

  2. kartoteka autorska

  3. kartoteka zagadnieniowa

  4. kartoteka regionalna

 2. kartoteka tematyczna

do góry

 

Katalogi formalne - porządkują informacje o zbiorach bibliotecznych, według cech nie związanych bezpośrednio z treścią dokumentu (książki, kasety czy czasopisma), a więc według cech formalnych. Możesz z nich korzystać wtedy, kiedy znasz cechy formalne dokumentu (autora, tytuł).

 • Katalogi alfabetyczny 

  • Katalog autorski- karty katalogowe są w nim ułożone w porządku alfabetycznym, według haseł autorskich i tytułowych (hasła tytułowe mają dokumenty będące pracami zbiorowymi lub anonimowymi).

  • Katalog tytułowy - hasłem jest tutaj tytuł dokumentu, a karty katalogowe są również szeregowane alfabetycznie.

 • Katalogi rzeczowe - szeregują dokumenty biblioteczne według kryteriów treściowych - tematu i sposobu jego ujęcia. Z katalogów rzeczowych korzysta się wtedy, kiedy potrafimy określić dziedzinę lub temat, a nie znamy autora lub tytułu książki.

  • Katalog przedmiotowy - szereguje informacje o zbiorach według alfabetycznie ułożonych haseł przedmiotowych. Hasłem jest przedmiot, czyli temat książki. Temat jest wyrażony jednym wyrazem, rzadziej kilkoma.

  • Katalog systematyczny - porządkuje informacje o zbiorach biblioteki według powiązanych ze sobą hierarchicznie grup. Mamy dziesięć grup podstawowych (działów głównych) oznaczonych cyframi (od 0 do 9). Każda z nich dzieli się na dziesięć poddziałów (działy drugiego stopnia) oznaczonych dwucyfrowo (np. 59, 62). Każdy z nich dzieli się również na 10 poddziałów niższego rzędu oznaczonych trzycyfrowo (np. 520, 621).


Wg typu dokumentu:

 • Katalog czasopism - odnotowuje informacje o czasopismach gromadzonych przez bibliotekę. Każde czasopismo ma oddzielną kartę tytulaturową (zawierającą podstawowe informacje o czasopiśmie) oraz kartę wyszczególniającą (z wyszczególnieniem zgromadzonych przez bibliotekę numerów czasopisma). Karty są uporządkowane alfabetycznie.

 • Katalog kaset video - podobny charakter, jak katalog czasopism Katalog kaset magnetofonowych - podobny charakter, jak katalog czasopism


Wg miejsca:

 • Katalog czytelni - zawiera informacje o zbiorach dostępnych na miejscu

 • Katalog wypożyczalni - zawiera informacje o zbiorach, które można wypożyczyć do domu


do góry

 Kartoteki – zbiór kart zawierających opisów bibliograficzne artykułów z czasopism lub fragmentów książek. 

 

 • Kartoteki bibliograficzne obejmują przed wszystkim wybrane i opisane artykuły z czasopism, opisy całych książek, ich poszczególnych rozdziałów lub fragmentów. Wśród kartotek bibliograficznych wyróżniamy:

  • kartotekę zagadnieniową – w której gromadzone są w obrębie haseł tematycznych opisy odpowiednich publikacji i materiałów, które wspomagają proces dydaktyczno-wychowawczy.

  • Kartotekę osobową – która zawiera materiały dotyczące pisarzy, artystów, ludzi zasłużonych w różnych dziedzinach wiedzy.

  • Kartotekę regionalną, w której gromadzi się materiały dotyczące danego regionu, miasta

  • Kartotekę materiałów repertuarowychprzydatnych przy organizowaniu uroczystości szkolnych: np. Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Edukacji Narodowej.

  • Kartoteka tekstowa, którą stanowią wycinki z czasopism, z artykułów na określone tematy, oraz materiały ilustracyjne, odręczne i maszynowe opisy, druki ulotne, plakaty itp. ułożone są w kopertach, które zawierają numer i hasło tematyczny oraz spis zebranych materiałów. Na marginesie każdego wycinka zamieszczamy informacje podające źródło jego pochodzenia (np.: Przyroda Polska 1992 nr 3 s. 12-14).

 •  

 •  

 •  

 • Opisy bibliograficzne porządkowane mogą być wg cech opisywanych dokumentów:

  1. formalno-wydawnicze,

  2. treściowe

  W naszej bibliotece kartoteka zagadnieniowa ułożona jest w układzie przedmiotowym wg kolejności abecadłowej. Układ ten pozwala na szybką orientację w zawartości tej kartoteki. Hasło w tej kartotece składa się z tematu czyli nazwy przedmiotów, nazwy rzeczy lub pojęć. Uściśleniem tematu jest określnik, który lokalizuje podmiot w czasie i przestrzeni lub może oznaczać formę piśmienniczą czy wydawniczą dzieła.
  Kartoteka osobowa uporządkowana jest alfabetycznie wg haseł osobowych
  Kartoteka regionalna i materiałów repertuarowych uporządkowana jest w układzie klasowym, gdzie materiał zgromadzony w postaci opisów bibliograficznych wg dziedzin i klas piśmienniczych następujących po sobie w porządku abecadłowym ich nazw.
   

  do góry

          

 • Określenie pojęć "bibliografia", "spis bibliograficzny"

  Bibliografia ma kilka definicji:

  1. jest to uporządkowany wykaz dokumentów, zestawienie opisów bibliograficznych

  2. dziedzina wiedzy badająca budowę książki, normy opisu książki a więc teoria i praktyka z zakresu książki

   

  Bibliografia jako wykaz opisów bibliograficznych pełni kilka funkcji:

  1. rejestracyjno-dokumentacyjne np. bibliografia narodowa, które rejestruje wszystko co ukazało się na polskim rynku wydawniczym, jak również na rynku zagranicznym, ale dotyczące Polski lub wydane w języku polskim,

  2. informacyjną – bibliografie podające najnowsze prace z danej dziedziny, czy tematu

  3. selekcyjną – bibliografia polonistów, która wartościuje co należy przeczytać, czyli spis opisów publikacji na określony temat, lub godnych uwagi

205921