szkola
baner 3 got
wiosna 2021 new
wiosna new b
Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Dalsze wydarzenia z historii szkoły

Treść

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z DALSZEJ HISTORII SZKOŁY

                 1970 r. - nadanie placówce imienia Janka Krasickiego

   1971 r. - zakupienie działek i urządzenie boiska sportowego

   1973 r. - przyłączenie Słopnic do gminy Tymbark

   1981 r. - odejście dyrektora szkoły p. Józefa Seratowicza, objęcie stanowiska przez p. Józefa Skrzekuta - wynajęcie dodatkowych pomieszczeń na sale lekcyjne

   1986 r. - objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez p. Zofię Czachurską - doprowadzenie do szkoły wodociągu

               1987 r. - remont szkoły - wyposażenie sal lekcyjnych w nowy sprzęt

        1990 r. - odejście p. Anny Kukli na emeryturę - zakupienie działki i poszerzenie placu    

       zabaw dla dzieci 1991 r. - odstąpienie od dotychczasowego imienia szkoły

        1994 r. - objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez p. Marka Mrózka

      1996r. - uruchomienie pracowni komputerowej, wprowadzenie zajęć z informatyki - sukcesy uczniów w Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu wojewódzkim i centralnym

      1997 r - utworzenie gminy Słopnice - uszkodzenie budynku szkolnego przez powódż - podjęcie decyzji o budowie nowej szkoły

            1998 r. - rozpoczęcie pierwszego etapu budowy - wmurowanie kamienia węgielnego

    1999 r. - wprowadzenie nauczania zintegrowanego - odejście na emeryturę dwóch nauczycielek - p .Janiny Bugajskiej i p. Józefy Skrzatek

     2000 r . - oddanie do użytku nowego budynku    szkolnego - nadanie szkole imienia Jana Pawła II - odejście na emeryturę p. Zofii Piech i p. Z.Czachurskiej

    

    2001r. - wykończenie sali gimnastycznej

    

   

            2002 r. - wizyta ministra Jerzego Hausnera - odwiedziny gości z zaprzyjaźnionej szkoły ze Słowacji - sukcesy uczniów w Międzynaro-dowym Konkursie "Kangur Matematyczny" 2003 r. - utworzenie przedszkola, zmiana nazwy szkoły

205921