szkola
baner 3 got
wiosna 2021 new
wiosna new b
Przejdź do treści
Przejdź do stopki

O bibliotece

Treść

Biblioteka szkolna ZSPiP ze względu na niewielką liczbę uczniów (ok. 150 - 163) prowadzona jest przez jedną osobę. Do dnia 31 sierpnia 2003 r. funkcję tę pełniła Danuta Curzydło, od 1 września 2003 r. Maria Michura a od 1 września 2017 r. Maria Michura i Teresa Nowak. Do głównych zadań nauczyciela bibliotekarza należy wspieranie realizacji misji i celów szkoły. Ponadto bibliotekarz popularyzuje czytanie, promuje literaturę dziecięcą, media i kulturę, jest równoprawnym członkiem kadry dydaktycznej.

W omawianej bibliotece zbiory uporządkowane są wg UKD w odniesieniu do książek metodycznych dla nauczycieli, popularnonaukowych i dokumentów audiowizualnych. Literaturę piękną ustawiono wg działów oznaczonych symbolami literowymi, np. powieści i opowiadania obyczajowe oznacza się symbolem "Ob". Układ księgozbioru na półkach jest działowo-alfabetyczny. Wyodrębnia się następujące działy: lektury do języka polskiego w układzie wg klas; beletrystyka dla dzieci i młodzieży; księgozbiór podręczny - encyklopedie, słowniki, atlasy; księgozbiór dla nauczycieli - literatura ogólnopedagogiczna; psychologia; literatura metodyczna wg przedmiotów oraz książki popularnonaukowe.
 

Aparat informacyjny tworzą plansze informacyjne, katalogi biblioteczne i kartoteki. Katalogi są narzędziem informacji o zbiorach znajdujących się w bibliotece. Formą zewnętrzną katalogów są zbiory kar katalogowych umieszczonych w szufladach katalogowych. Biblioteka prowadzi dwa katalogi: alfabetyczny oraz rzeczowy dokumentów piśmienniczych, zbiorów audiowizualnych i czasopism. Katalog jest kartkowy, ale w najbliższej przyszłości planowane jest rozpoczęcie prac nad katalogiem komputerowym. W bibliotece jest kartoteka tematyczna oraz zagadnieniowa, w której gromadzone są w obrębie haseł tematycznych opisy publikacji i materiałów na temat zagadnień szczegółowych z zakresu przedmiotów nauczania, związanych z procesem dydaktyczno-wychowawczym. Jest także kartoteka materiałów repertuarowych przydatnych przy organizowaniu uroczystości szkolnych, takich jak: Dzień Edukacji Narodowej, Odzyskanie Niepodległości, Święto Ziemi, 3-Maja, Patron Szkoły, Dzień Dziecka, Dzień Sportu.

Powierzchnia omawianej biblioteki szkolnej wynosi ok. 22 m2. Składa się ona z jednego pomieszczenia, dobrze oświetlonego i ogrzanego. Jest wydzielone miejsce na kącik czytelniczy, magazyn czyli regały z książkami i wypożyczalnię książek. Biblioteka szkolna zlokalizowana jest na parterze, w miejscu łatwo dostępnym. Jednak na przerwach nie jest możliwe uniknięcie hałasu. Pomieszczenie nie jest duże, ale optymalnie wykorzystane. Jest odpowiednia przestrzeń dla ok. 3600 książek, półka na kasety video, magnetofonowe i CD. Przy wejściu do biblioteki znajduje się gazetka zatytułowana Głos biblioteki. Ma ona stałe pozycje, a mianowicie comiesięczną statystykę wypożyczeń poszczególnych klas, twórczość poetycką dzieci, ważniejsze daty i rocznice przypadające na dany miesiąc oraz informacje o laureatach nagród literackich.

Opracowała Maria Michura- bibliotekarz.

205925