szkola
baner 3 got
wiosna 2021 new
wiosna new b
Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Logopeda szkolny

Treść

Kim jest logopeda?

To terapeuta zajmujący się pomocą dla dzieci, młodzieży, a nawet dorosłych z takimi zaburzeniami wymowy, jak np. seplenienie, rotacyzm, jąkanie, terapią dzieci z niedosłuchem, rozszczepem i upośledzeniami w różnym stopniu. Zadaniem logopedy szkolnego jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad wymowy w trakcie terapii logopedycznej.

W ostatnich latach systematycznie wzrasta liczba dzieci z wadami wymowy. Na podstawie diagnozy logopedycznej przeprowadzonej we wrześniu, do najczęściej spotykanych zaburzeń mowy zalicza się:

  • seplenienie międzyzębowe - w czasie wymawiania głosek takich, jak np. s, z, c, dz język wsuwany jest między zęby;

  • seplenienie proste - to najczęściej zamiana głosek sz, ż, cz, dż na s, z, c, dz np. zamiast szkoła - skoła;

  • rotacyzm - brak głoski r lub nieprawidłowa jej wymowa;

  • bezdźwięczność - głoski dźwięczne ulegają ubezdźwięcznieniu np. woda - fota;

  • mowa cicha, niewyraźna lub gwarowa np. kiedy - kedy.

 

Korekcja wad wymowy polega na:

  • usprawnianiu narządów artykulacyjnych (języka, warg);

  • ćwiczeniach oddechowych;

  • kształtowaniu słuchu fonematycznego (wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków mowy);

  • wywoływaniu, korygowaniu i utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu i dłuższych wypowiedziach.

 

Jeśli uczeń prawidłowo wymawia wcześniej zaburzone głoski nie tylko w mowie kontrolowanej w czasie ćwiczeń ale także spontanicznie w każdej sytuacji, wówczas następuje zakończenie terapii. Wadom wymowy towarzyszą często wady zgryzu (konieczna wizyta u ortodonty), trudności w nauce, problemy związane z zachowaniem i koncentracją uwagi, a także zaburzenia emocjonalne i psychiczne.
W czasie terapii logopeda skupia się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale pamięta również o ćwiczeniach usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną. Wprowadza też elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny.
W zajęciach uczestniczą rodzice (szczególnie w początkowym etapie) po to, aby mogli prawidłowo utrwalać mowę dziecka w trakcie ćwiczeń domowych. Dzięki systematycznej pracy uczeń szybko i skutecznie nauczy się poprawnie mówić i pisać.

207946