baner 19 marzec
2 baner
wiosna new b
Przejdź do treści
Przejdź do stopki

"OK Zeszyt" w klasie Ib

Treść

       Potrzeby uczniów zmieniają się, dzisiejsze dzieci, nie są tymi samymi dziećmi, co kilkadziesiąt lat temu. Edukacja więc musi wychodzić naprzeciw bieżącym potrzebom młodego pokolenia. Coraz większym problemem wśród uczniów jest obniżona motywacja do nauki. Świat komputerów i elektroniki dostarcza wiele bodźców i wrażeń, przez co tradycyjne metody nauczania stają się dla dzieci zwyczajnie nieatrakcyjne.

OK Zeszyt został wymyślony w odpowiedzi na potrzebę wprowadzania dziecka w świat samodzielnej edukacji, ale również pobudzania go do twórczych działań i osobistych refleksji. Dzięki niemu dziecko będzie miało okazję i szansę, by zobaczyć siebie nie jako zwykłego ucznia, który musi nauczyć się określonych partii materiału, ale jako osobę kreatywną, samodzielną i twórczą w procesie kształcenia.

OK zeszyt - czym właściwie jest?

OK zeszyt, nie jest zwykłym zeszytem szkolnym ponieważ… nie należy do nauczyciela, ale do ucznia. To co się w nim znajduje jest ustalane wspólnie przez ucznia i nauczyciela. Nauczyciel na pierwszym etapie pomaga dziecku w prowadzeniu ok zeszytu, później inicjatywę przekazuje uczniowi. Uczeń sam decyduje jak mają wyglądać poszczególne strony w zeszycie, wykonuje rysunki, podpisy itp. Czy jednak OK zeszyt jest pozbawiony “ładu i składu”? Oczywiście, że nie! Dziecko w swoim zeszycie dokumentuje swój własny proces uczenia się.

W zeszycie dziecka odwzorowuje się jego wyobraźnia i kreatywność. Dzięki pomocy nauczyciela, uczeń prowadzący zeszyt ma świadomość do czego zmierzają zaplanowane działania podczas lekcji. Ponadto dzięki kryteriom sukcesu może samodzielnie monitorować stan własnej wiedzy.

>>> Oto kilka zdjęć „OK Zeszytów” <<<

162400