szkola
baner 3 got
wiosna 2021 new
wiosna new b
Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Podsumowanie zajęć z robotyki

Treść

       Zajęcia doskonalące umiejętności informatyczne zwane krócej robotyką miały na celu wspieranie uczniów w rozpoznaniu i rozwijaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań oraz stanowienie alternatywnej możliwości spędzenia czasu wolnego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pobudzały uczniów do analitycznego myślenia, rozwijały kreatywność i motywowały odwagę w rozwiązywaniu problemów. Skłaniały do logicznego, algorytmicznego myślenia oraz kreatywnego rozwiązywania problemów. Poprzez naukę programowania młodzi ludzie uczyli się świadomego korzystania z technologii, logicznego myślenia, analizowania informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce, kreatywności, samodzielności w dochodzeniu do rozwiązań i umiejętności współpracy w zespole: niezbędnych dzisiaj w niemal każdym zawodzie, pozwalających zrozumieć otaczający ich świat i zachodzące w nim zmiany. Na zajęciach uczniowie między innymi rozwijali zainteresowania informatyczne, rozbudzali zainteresowania tworzenia i programowania robotów, kształcili umiejętności czytania instrukcji (planów budowy robotów), poznawali mechanizmy działania maszyn oraz podstawowych struktur programistycznych. Nabyli umiejętności opracowywania prostych algorytmów, opracowywali własne i zadane rozwiązania problemów technicznych, kształtowali potrzeby eksperymentowania i stawiania pytań. Uczniowie wykorzystywali programowanie do sterowania robotem lub pojazdem za pomocą komputera lub tabletu, podpatrywali, jak pracują inni uczniowie, wymieniali się z nimi pomysłami i swoimi doświadczeniami.

Barbara Kuś